KYSE2017 eli Kuva- ja mediatuotantojen yleiset sopimusehdot

Kuva- ja mediatuotannon Yleiset Sopimusehdot on luotu helpottamaan yritysten välistä kaupankäyntiä luovilla aloilla tilaajan ja toimittajan välillä. Yleiset sopimusehdot määrittelevät osapuolten väliset vastuut ja velvollisuudet noudatellen alan yleisiä toimintamalleja. Näitä sopimusehtoja, sekä liitteenä olevan tuotantosopimuspohjan esimerkkejä noudattamalla osapuolet tietävät mistä osista palvelun hankinta koostuu ja kuinka hinta muodostuu kuva- ja mediatuotannoissa. Sopimus ei sovellu sellaisenaan kuluttajakauppaan.

Sopimusehdot on laadittu FIMAGE ry:n vetämän työryhmän avustamana. Ne lähetettiin useille alaa edustaville järjestöille lausuntokierrokselle, jonka mukaan sopimuksen yksityiskohtia on kehitetty vastaamaan parhaimmalla mahdollisella tavalla alan käytäntöjä.

Suosittelemme KYSE2017 -aineiston liittämistä erillisen tuotantosopimuksen oheen. Mikäli sopimuksen osapuolet haluavat muuttaa ehtoja, tulee nämä erilliset ehdot kirjata tuotantosopimukseen.

Toivottavasti näistä sopimusehdoista on sinulle hyötyä suunnitellessasi tulevaisuuden kuva- ja mediatuotantoja!


Lataa KYSE2017 tästä


FIMAGE ry